Ročník 5 - 2012

Číslo 1

Strémy Maximilián - Určenie výkonového spektra KDS pomocou teórie bieleho šumu

Kopček Michal, Strašifták Andrej, Strémy Maximilián - Možnosti spojenia stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT a prostredí MATLAB / Simulink

Boháčik Ján, Davis N. Darryl - Alert rules for remote monitoring of cardiovascular patients

Tanuška Pavol, Špendla Lukáš, Masár Alojz, Vlkovič Ondrej - The usage of system testing for information and control systems

 

 

Číslo 2

Trnka Andrej - Asociácia produktov a profilácia zákazníckych skupín pomocou dolovania dát

Halenár Robert - Dynamicky generované tabuľky dimenzií a ich využitie v marketingu