Ročník 4 - 2011

Číslo 1

Ladislav Izakovič - Application of new information and communication technologies in marketing

Jana Jurinová - Creating different didactic games for elementary school pupils

Marek Šimon, Tomáš Kozík - Voľne dostupné vzdialené experimenty

Strémy Maximilián, Duchovičová Soňa, Strašifták Andrej - Optická identifikácia osôb s využitím biometrických údajov

 

Číslo 2

Halenár Igor - Špeciálne techniky prenosu dát v počítačových sieťach

Šimon Marek, Halenár Róbert - Riešenia informačnej ochrany priemyselných počítačových sietí

Strémy Maximilián - Energetické spektrum kombinovaných systémov