Ročník 3 - 2010

Číslo 1

Ján Boháčik, Karol Matiaško, Rosaldo Rossetti - Summary of making fuzzy rules from decision trees based on cumulative information and classification ambiguity

Robert Halenár - Fáza extrakcie a spracovanie dát zo systémov OLTP pre použitie v DWH

 

Číslo 2

Stanislav Horal, Michaela Horalová Kalinová - Využitie dátových úložísk v pracovnom prostredí MATLAB

Michaela Horalová Kalinová, Stanislav Horal - Prostriedky identifikácie zložitých systémov

Marek Šimon - Bezpečnosť v priemyselných počítačových sieťach