Ročník 2 - 2009

Číslo 1

Ján Boháčik - Fuzzy pravidlá ako metóda pre „dolovanie z údajov“

Andrej Trnka - Využitie procesu získavania znalostí z databáz pri riadení procesov

Igor Halenár, Mrtin Juhász - Využitie neurónovej siete pri riadení systému zabezpečenia výpočtovej techniky

 

Číslo 2

Andrej Trnka - Podpora metodológie Six Sigma s KDD

Robert Halenár - Zavádzanie údajov do dátového skladu a ich testovanie