Ročník 1 - 2008

Číslo 1

Andrej Trnka - Výber modelu testovania aplikácií dátových skladov 
Igor Halenár, Bohuslava Juhásová - Ochrana vzdialenej komunikácie výpočtových systémov

Ľudmila Magyariová - Využitie techník dolovania dát (Data Mining) pri riadení výrobných procesov