Pokyny pre autorov

Na písanie článkov používajte šablónu. Hotové články posielajte na adresu andrej.trnka@ucm.sk. Po vypracovaní recenzného posudku Vás budeme informovať.