Ročník 9 - 2016

Číslo 1

Robert Halenár - Ovplyvňovanie kvality fotografických diel chránených steganografiou a jej implementácia v prostredí Matlab

Andrej Trnka - Nekalé praktiky on-line predaja a ich detekcia

Igor Halenár - Proposal of system for industrial network security with possibility of error predicition

 

Číslo 2

Ján Boháčik - A decision support tool for current weather and weather forecast using the Android system

Peter Juhás - Základné predpoklady a požiadavky pre implementáciu Smart factory v praxi

Karol Molnár, Peter Juhás - Trendy dátových a priemyselných sietí v podnikoch realizovaných v súlade so štandardom Industry 4.0