Ročník 8 - 2015

Číslo 1

Andrej Trnka - Logistická regresia ako nástroj pre klasifikáciu zákazníkov

Dana Mudráková - Stupeň informatívnosti sémantických informácií

 

Číslo 2

Kvôli migrácii na nový server nevyšlo.